Bez kategorii

LPS z myślą o rodzinach

LPS z myślą o rodzinach

W celu wsparcia wielodzietnych rodzin z Turku „Lokalne Porozumienie Samorządowe” przygotowuje projekt uchwały dotyczący wprowadzenia w naszym mieście „Turkowskiej Karty Rodziny”. Wprowadzenie takiej karty byłoby wzmocnieniem funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych. Projekt ten ma na celu tworzenie dobrych…

Petycja do Burmistrza Turku

Petycja do Burmistrza Turku w sprawie likwidacji stanowiska Dyrektora Biura Zarządu, Administracji i Zamówień Publicznych w PGKiM w Turku Szanowny Panie Burmistrzu, Jako radni miejscy, reprezentujący interesy mieszkańców Turku zgłaszamy stanowczy sprzeciw wobec utworzenia kolejnego stanowiska dyrektora w PGKiM w…

Otwarcie biura LPS

Otwarcie biura LPS

Jak widać nie wszyscy samorządowcy korzystają z klimatu wakacyjnego rozluźnienia. Dla członków Lokalnego Porozumienia Samorządowego dzień 1 lipca to początek pracy na rzecz lokalnej społeczności w nowo otwartym biurze przy ul. Kolska Szosa 11. Krótkie spotkanie w luźniej, kameralnej atmosferze,…