Poznaj LPS

LPS-8Było lato 2012 roku, gdy grupa osób zaczęła spotykać się, by wspólnie dyskutować o tym, co dla Turku i Powiatu Tureckiego jest najważniejsze. Jakie są zagrożenia i jakich rozwiązań należy szukać, żeby chciało się tutaj żyć, uczyć, mieszkać, pracować i wracać. Doszliśmy do wniosku, że tylko w zorganizowany sposób możemy mieć wpływ na przyszłość.

Dlatego też powstało Lokalne Porozumienie Samorządowe (LPS). Jesteśmy przedstawicielami różnych środowisk, zawodów i poglądów, ale łączy nas podobne widzenie potrzeb lokalnych społeczności w poszczególnych gminach naszego powiatu. Tutaj mamy rodziny, przyjaciół i tutaj chcemy budować przyszłość. Pragniemy ją tworzyć wspólnie z Mieszkańcami i dla Mieszkańców Turku i Powiatu Tureckiego.

Chyba wszyscy zgadzamy się, że nasze miasto i powiat stoją w obliczu olbrzymich przemian wynikających ze zmieniającej się rzeczywistości. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują w jaskrawy sposób, że przed Turkiem i całym powiatem stoją trudne wyzwania, których pokonanie wymagać będzie wielu wysiłków. Sprawy przyszłościowe kopalni i elektrowni, niepewna przyszłość Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, szukanie rozwiązań dla turkowskiego szpitala, a przede wszystkim brak wizji przyszłości i co za tym idzie brak perspektyw dla młodych ludzi – absolwentów turkowskich szkół. To wszystko sprawia, że z niepokojem patrzymy na kolejne lata. Trudno wobec tego stać z boku i czekać na rozwój wypadków.

Tworząc Lokalne Porozumienie Samorządowe (LPS) założyliśmy, że nie będziemy tylko narzekać i krytykować. Nasze cele opierają się na konkretnym działaniu, które będzie służyć lokalnej społeczności. W ciągu minionych miesięcy wzięliśmy udział, bądź byliśmy organizatorami wydarzeń, mających na celu pomoc potrzebującym i integrujących rozmaite środowiska. To jednak dopiero początek. Takich działań będzie więcej, ponieważ głęboko wierzymy, że budzenie aktywności społecznej jest właściwym sposobem, by kształtować świadomość potrzeby zmian, które dotyczą nas wszystkich i zarazem próbować odmienić niekorzystne prognozy.

Szanowni Państwo. Zapewne wielu z nas dostrzega, jak w ostatnich latach politycy (również na szczeblu lokalnym) zaprzestali rozmów z ludźmi. Zamiast rozmawiać zaczęli do nas mówić, wygłaszając jedynie słuszne (w ich mniemaniu) poglądy i opinie.

My chcemy dialogu w czystej formie, półśrodki nas nie interesują. Jesteśmy, bowiem zdania, że jedynie prawdziwa wymiana poglądów i szacunek dla rozmówcy daje możliwość znalezienia takich rozwiązań, które będą korzystne dla wszystkich. Jestem przekonany, że Lokalne Porozumienie Samorządowe (LPS) tworzy taką nową szansę i pozwala na rzeczywisty udział w życiu społecznym i samorządowym dla tych wszystkich, którzy nie chcą działać w ugrupowaniach i partiach politycznych, na których się zawiedli.

Zapraszamy, więc do współdziałania zarówno ludzi młodych z inicjatywą, ale również osoby z doświadczeniem. Zabiegamy i zabiegać będziemy o współpracę z każdym, dla kogo istotna jest poprawa warunków życia i funkcjonowania Mieszkańców naszego miasta i powiatu. Jestem przekonany, że nikomu, kto mieszka w Turku i Powiecie Tureckim te sprawy nie są i nie powinny być obojętne.

Z wyrazami szacunku
Władysław Karski
Prezes Stowarzyszenia
Lokalne Porozumienie Samorządowe

 

Lokalne Porozumienie Samorządowe to stowarzyszenie, które zrzesza osoby działające na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miast, miejscowości i gmin Powiatu Tureckiego.

Głównymi celami LPS są:

 • działanie na rzecz rozwoju miast, miejscowości i gmin Powiatu Tureckiego,
 • inicjowanie i wspieranie społecznej aktywności mieszkańców,
 • propagowanie idei samorządowej wśród mieszkańców,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • wspieranie akcji charytatywnych,
 • promocja miast, miejscowości i gmin Powiatu Tureckiego,
 • wspieranie udziału młodzieży w życiu społecznym,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej,
 • promocja kultury i sztuki,
 • przeciwdziałanie bezrobociu.